Prif ddarparwr hyfforddiant cyfryngau Cymru.

Mae Sgil Cymru yn cynnig tri math o wahanol brentisiaeth cyfryngau creadigol a digidol yn ogystal â chyrsiau pwrpasol ar gyfer gweithwyr proffesiynol y diwydiant sy’n ceisio gwella eu sgiliau neu gamu i fyny i rôl newydd.

CRIW 2022-2023: Cwrdd a Tereza

Mae Tereza wedi dechrau ar set yr wythnos hon! Dyma cyfweliad a fidio amdani: 1. Ble rydych chi wedi cael...
CRIW 2022-2023: Cwrdd a Tereza

CRIW 2022-2023

Mae Sgil Cymru yn falch iawn o gyhoeddi’r ymgeiswyr llwyddiannus ar gyfer CRIW 2022-2023. Mae ein hanes cadarn o ddarganfod...
CRIW 2022-2023

Cynllun ‘Troed yn y Drws’ gyda Ffilm Cymru Wales

Rydyn ni wedi bod yn brysur dros yr wythnos diwethaf yn gweithio ochr yn ochr â Ffilm Cymru Wales ar...
Cynllun ‘Troed yn y Drws’ gyda Ffilm Cymru Wales

‘Cyflwyniad i Ddatblygu Sgript: sgiliau golygu’ gyda BBC WritersRoom

Mae’r cwrs ar-lein 5 wythnos hwn yn arwain dysgwyr trwy’r sgiliau allweddol, meddal ac ymarferol, sy’n ymwneud â datblygu sgriptiau,...
‘Cyflwyniad i Ddatblygu Sgript: sgiliau golygu’ gyda BBC WritersRoom

Dim yn rhy hwyr i ymgeisio am CRIW 2022-23

Mwy o wybodaeth yma: CRIW 2022-23 Swydd Ddisgrifiad Ffurflen Gais
Dim yn rhy hwyr i ymgeisio am CRIW 2022-23

Prentisiaethau Cyfryngau Caerdydd