Prif ddarparwr hyfforddiant cyfryngau Cymru.

Mae Sgil Cymru yn cynnig tri math o wahanol brentisiaeth cyfryngau creadigol a digidol yn ogystal â chyrsiau pwrpasol ar gyfer gweithwyr proffesiynol y diwydiant sy’n ceisio gwella eu sgiliau neu gamu i fyny i rôl newydd.

Croesawu Prentisiaid 19-20

Croesawodd Sgil Cymru 20 prentis creadigol newydd mis yma Bydd pob prentis yn cwblhau eu cymhwyster gyda Sgil Cymru, tra’n...
Croesawu Prentisiaid 19-20

Cwrs Cydlynydd Cynhyrchu ScreenSkills mewn cysylltiad â Sgil Cymru

Mae cynnwys y cwrs yma - a gefnogir gan gronfa Sgiliau Ffilm ScreenSkills gyda chyfraniadau gan gynyrchiadau ffilm yn y...
Cwrs Cydlynydd Cynhyrchu ScreenSkills mewn cysylltiad â Sgil Cymru

CAMU FYNY AR AGOR

Mae menter hyfforddi ar gyfer gweithwyr proffesiynol drama deledu yng Nghymru ar agor ar gyfer 2019. Ydych chi’n gweithio ar...
CAMU FYNY AR AGOR

Gwobr Prentisiaeth i Adam

Rydym yn falch i gyhoeddi bod un o’n cyn prentisiaid gyda BBC Cymru Wales wedi ennill yng ngwobrau QSA 2019....
Gwobr Prentisiaeth i Adam

Cyfweld â Phrentis – Mairéad Harris

Er mwyn dathlu Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau 2019 rydym wedi cyfweld â 5 o'n cyn prentisiaid sydd wedi llwyddo yn eu...
Cyfweld â Phrentis – Mairéad Harris

Prentisiaethau Cyfryngau Caerdydd