Prif ddarparwr hyfforddiant cyfryngau Cymru.

Mae Sgil Cymru yn cynnig tri math o wahanol brentisiaeth cyfryngau creadigol a digidol yn ogystal â chyrsiau pwrpasol ar gyfer gweithwyr proffesiynol y diwydiant sy’n ceisio gwella eu sgiliau neu gamu i fyny i rôl newydd.

Am gyflogi prentis?

Mae Sgil Cymru yn chwilio am gyflogwyr ar gyfer ei gynllun Lefel 3 Prentisiaethau Ar Y Cyd. Bydd y rhaglen...
Am gyflogi prentis?

Am weithio i Sgil Cymru?

Swydd Ddisgrifiad  Teitl Swydd: Cynorthwy-ydd Prosiectau Lleoliad: Sgil Cymru, Caerdydd Prif dyletswyddau a Cyfrifoldebau: Y gallu i darllen, ysgrifennu a...
Am weithio i Sgil Cymru?

Swyddi Prentis Nawr Ar Agor

Mae ceisiadau ar agor ar gyfer y swyddi canlynol: Prentis Adran Gynhyrchu Prentis Adran Gelf
Swyddi Prentis Nawr Ar Agor

Dwedwch ‘helo’ wrth Barry

Dwedwch ‘helo’ wrth Barry, ein cyn-brentis 49-mlwydd-oed o Bont-y-pŵl. Cwblhaodd Barry ei brentisiaeth gyda BBC Cymru Wales yn gweithio yn yr...
Dwedwch ‘helo’ wrth Barry

Dathliad Sgil Cymru 2019

Siôn Corn yn dod a’r tystysgrifau yn fuan i’r pedwerydd  ‘Dathliad’ gan  Sgil Cymru, y darparwr hyfforddiant i’r cyfryngau yng Nghymru. Mae’r...
Dathliad Sgil Cymru 2019

Prentisiaethau Cyfryngau Caerdydd