Prif ddarparwr hyfforddiant cyfryngau Cymru.

Mae Sgil Cymru yn cynnig tri math o wahanol brentisiaeth cyfryngau creadigol a digidol yn ogystal â chyrsiau pwrpasol ar gyfer gweithwyr proffesiynol y diwydiant sy’n ceisio gwella eu sgiliau neu gamu i fyny i rôl newydd.

Pod Y Prentis – cyhoeddi ein gwestai nesaf!

Cofiwch fod Pod y Prentis ar gael nawr ar Spotify a YouTube! Gallwch wrando ar bennod un gyda Eva Runciman...
Pod Y Prentis – cyhoeddi ein gwestai nesaf!

Ffarwelio gyda phrentisiaid ACDM Lefel 3, Carfan 2 (2022-2023) – Analese Thomas-Strachan

Amser i ffarwelio gyda phrentisiaid ACDM Lefel 3 Carfan 2 2022-2023! Llwyddon ni i ddal lan gyda nifer ohonynt cyn...
Ffarwelio gyda phrentisiaid ACDM Lefel 3, Carfan 2 (2022-2023) – Analese Thomas-Strachan

Ffarwelio gyda phrentisiaid ACDM Lefel 3, Carfan 2 (2022-2023) – Arwen Jones

Amser i ffarwelio gyda phrentisiaid ACDM Lefel 3 Carfan 2 2022-2023! Llwyddon ni i ddal lan gyda nifer ohonynt cyn...
Ffarwelio gyda phrentisiaid ACDM Lefel 3, Carfan 2 (2022-2023) – Arwen Jones

Tom o Sgil Cymru yn TIFF

Mae Tom, sy'n rhedeg ein gwefan a chyfryngau cymdeithasol, nawr yn byw yng Nghanada. Am y fis diwethaf mae e...
Tom o Sgil Cymru yn TIFF

Ble Maen Nhw Nawr? – Megan Sanders

Mae ein cyfres ‘Ble Maen Nhw Nawr?’ yn ôl gyda phroffil llawn o rai o’n gyn-brentisiaid dros y blynyddoedd. Yr...
Ble Maen Nhw Nawr? – Megan Sanders

Prentisiaethau Cyfryngau Caerdydd