Prif ddarparwr hyfforddiant cyfryngau Cymru.

Mae Sgil Cymru yn cynnig tri math o wahanol brentisiaeth cyfryngau creadigol a digidol yn ogystal â chyrsiau pwrpasol ar gyfer gweithwyr proffesiynol y diwydiant sy’n ceisio gwella eu sgiliau neu gamu i fyny i rôl newydd.

Ffarwel dosbarth 18-19!

Yn ystod yr haf, roedd y prentisiaid cyfryngau 2018-19 nol yn ‘stafelloedd hyfforddi Sgil Cymru yn Pinewood Studio Cymru am...
Ffarwel dosbarth 18-19!

Cwrs Cydlynydd Cynhyrchu ScreenSkills mewn cysylltiad â Sgil Cymru

Mae cynnwys y cwrs yma - a gefnogir gan gronfa Sgiliau Ffilm ScreenSkills gyda chyfraniadau gan gynyrchiadau ffilm yn y...
Cwrs Cydlynydd Cynhyrchu ScreenSkills mewn cysylltiad â Sgil Cymru

Cwrs Movie Magic Scheduling & Budgeting ar gyfer Cynhyrchydd Llinell ScreenSkills mewn cysylltiad â Sgil Cymru

Mae'r cwrs yma — a gefnogir gan ScreenSkills gan ddefnyddio cronfeydd y Loteri Genedlaethol a ddyfarnwyd gan Sefydliad Ffilm Prydain...
Cwrs Movie Magic Scheduling & Budgeting ar gyfer Cynhyrchydd Llinell ScreenSkills mewn cysylltiad â Sgil Cymru

CAMU FYNY AR AGOR

Mae menter hyfforddi ar gyfer gweithwyr proffesiynol drama deledu yng Nghymru ar agor ar gyfer 2019. Ydych chi’n gweithio ar...
CAMU FYNY AR AGOR

Gwobr Prentisiaeth i Adam

Rydym yn falch i gyhoeddi bod un o’n cyn prentisiaid gyda BBC Cymru Wales wedi ennill yng ngwobrau QSA 2019....
Gwobr Prentisiaeth i Adam

Prentisiaethau Cyfryngau Caerdydd