Prif ddarparwr hyfforddiant cyfryngau Cymru.

Mae Sgil Cymru yn cynnig tri math o wahanol brentisiaeth cyfryngau creadigol a digidol yn ogystal â chyrsiau pwrpasol ar gyfer gweithwyr proffesiynol y diwydiant sy’n ceisio gwella eu sgiliau neu gamu i fyny i rôl newydd.

Dal i fyny efo ein prentisiaid Lefel 3 mewn Cyfryngau Creadigol a Digidol (2022/2023)

Mae Prentisiaeth Lefel 3 mewn Cyfryngau Creadigol a Digidol (2022/2023) Cohort 1 yn tynnu i'w derfyn ac felly manteisiwyd ar...
Dal i fyny efo ein prentisiaid Lefel 3 mewn Cyfryngau Creadigol a Digidol (2022/2023)

PWER I’R PRENTIS – Jasper Ronconi-Woollard

Comisiynodd Sgil Cymru brentisiaid eleni i greu darn gweledol a deniadol yn mynegi eu hargraffiadau o beth yw bod yn...
PWER I’R PRENTIS – Jasper Ronconi-Woollard

PWER I’R PRENTIS – David ‘Seb’ Jones

Comisiynodd Sgil Cymru brentisiaid eleni i greu darn gweledol a deniadol yn mynegi eu hargraffiadau o beth yw bod yn...
PWER I’R PRENTIS – David ‘Seb’ Jones

CRIW GOGLEDD – 3 Diwrnod i Ymgeisio! – Tysteb Ryan Davies

Ydych chi’n byw yng ngogledd Cymru ac wedi ystyried gweithio yn y byd ffilm a theledu? Mae prentisiaeth CRIW yn...
CRIW GOGLEDD – 3 Diwrnod i Ymgeisio! – Tysteb Ryan Davies

CRIW GOGLEDD – 5 Diwrnod i Ymgeisio! – Tysteb Elin Glyn Jones

Ydych chi’n byw yng ngogledd Cymru ac wedi ystyried gweithio yn y byd ffilm a theledu? Mae prentisiaeth CRIW yn...
CRIW GOGLEDD – 5 Diwrnod i Ymgeisio! – Tysteb Elin Glyn Jones

Prentisiaethau Cyfryngau Caerdydd