Prif ddarparwr hyfforddiant cyfryngau Cymru.

Mae Sgil Cymru yn cynnig tri math o wahanol brentisiaeth cyfryngau creadigol a digidol yn ogystal â chyrsiau pwrpasol ar gyfer gweithwyr proffesiynol y diwydiant sy’n ceisio gwella eu sgiliau neu gamu i fyny i rôl newydd.

Cwrdd a Prentisiaid CRIW newydd!

Yn ddiweddar, rydym wedi recriwtio 7 prentis CRIW newydd; 3 yn ne Cymru a 4 yng ngogledd Cymru. Y prentisiaid...
Cwrdd a Prentisiaid CRIW newydd!

Dal i fyny gyda Prentisiaid Cyfryngau Creadigol a Digidol Lefel 3 – Sam Passmore

Wnaethon ni ddal lan gyda Sam Passmore yn ddiweddar – o Brentisiaeth Cyfryngau Creadigol a Digidol Lefel 3 2022-2023 Carfan...
Dal i fyny gyda Prentisiaid Cyfryngau Creadigol a Digidol Lefel 3 – Sam Passmore

Dal i fyny gyda Prentisiaid Cyfryngau Creadigol a Digidol Lefel 3 – Guto Williams

Wnaethon ni ddal lan gyda Guto Williams yn ddiweddar – o Brentisiaeth Cyfryngau Creadigol a Digidol Lefel 3 2022-2023 Carfan...
Dal i fyny gyda Prentisiaid Cyfryngau Creadigol a Digidol Lefel 3 – Guto Williams

Sgil Cymru yng Ngwyl Comedi BBC 2023

Mae Cam o Sgil Cymru wedi bod yng Ngwyl Comedi y BBC 2023 heddiw yn y Sherman yng Nghaerdydd. Roedd...
Sgil Cymru yng Ngwyl Comedi BBC 2023

Dal i fyny gyda Prentisiaid Cyfryngau Creadigol a Digidol Lefel 3 – Reem Muhammed

Wnaethon ni ddal lan gyda Reem Muhammed yn ddiweddar – o Brentisiaeth Cyfryngau Creadigol a Digidol Lefel 3 2022-2023 Carfan...
Dal i fyny gyda Prentisiaid Cyfryngau Creadigol a Digidol Lefel 3 – Reem Muhammed

Prentisiaethau Cyfryngau Caerdydd