Prif ddarparwr hyfforddiant cyfryngau Cymru.

Mae Sgil Cymru yn cynnig tri math o wahanol brentisiaeth cyfryngau creadigol a digidol yn ogystal â chyrsiau pwrpasol ar gyfer gweithwyr proffesiynol y diwydiant sy’n ceisio gwella eu sgiliau neu gamu i fyny i rôl newydd.

BLE MAEN NHW NAWR? – Osian Davies

Edrychiad nôl ar ein prentisiaid o’r gorffennol a chyfle i weld beth maent yn gwneud erbyn hyn! Mae Osian nawr...
BLE MAEN NHW NAWR? – Osian Davies

Diweddglo: Cwrs Golygu Sgript – gan Mali Tudno Jones

Mae ‘na gwpwl o wythnosau ers i ni gyd gwblhau’r cwrs golygu sgript ar-lein gyda Sgil Cymru, BBC Writersroom, Anna...
Diweddglo: Cwrs Golygu Sgript – gan Mali Tudno Jones

CRIW 2022-2023: Cwrdd a Daniel

Mae Dan eisioes wedi dechrau gweithio gyda Gorilla mewn ol-gynhyrchiad! Dyma cyfweliad a fidio amdano:   1.Ble rydych chi wedi...
CRIW 2022-2023: Cwrdd a Daniel

BLE MAEN NHW NAWR? – Eugenia Taylor

Edrychiad nôl ar ein prentisiaid o’r gorffennol a chyfle i weld beth maent yn gwneud erbyn hyn! Mae Eugenia erbyn...
BLE MAEN NHW NAWR? – Eugenia Taylor

Dal i fyny efo ein prentisiaid Lefel 3 mewn Cyfryngau Creadigol a Digidol (2022/2023)

Manteisiwyd ar y cyfle yr wythnos diwethaf i ddal i fyny â’n prentisiaid presennol a gofyn iddynt beth yw’r peth...
Dal i fyny efo ein prentisiaid Lefel 3 mewn Cyfryngau Creadigol a Digidol (2022/2023)

Prentisiaethau Cyfryngau Caerdydd