Prif ddarparwr hyfforddiant cyfryngau Cymru.

Mae Sgil Cymru yn cynnig tri math o wahanol brentisiaeth cyfryngau creadigol a digidol yn ogystal â chyrsiau pwrpasol ar gyfer gweithwyr proffesiynol y diwydiant sy’n ceisio gwella eu sgiliau neu gamu i fyny i rôl newydd.

Sut i fod yn Brentis Gwych – cyngor o safbwynt cynhyrchydd!

Fe wnaethon ni ofyn i Llyr Morus, Cynhyrchydd / Pennaeth Cynhyrchu Vox Pictures beth mae'n meddwl sy'n gwneud Prentis gwych...
Sut i fod yn Brentis Gwych – cyngor o safbwynt cynhyrchydd!

Ymunwch â CRIW – cynllun Prentisiaeth newydd sbon y diwydiant

Mae Sgil Cymru yn hynod falch o gyhoeddi lansiad CRIW, rhaglen Prentisiaeth unigryw ar gyfer 2021, sy’n agored i’r rhai...
Ymunwch â CRIW – cynllun Prentisiaeth newydd sbon y diwydiant

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda

Hoffai tîm Sgil Cymru ddweud diolch enfawr i’n prentisiaid, hyfforddeion, cyflogwyr, ffrindiau a’n cydweithwyr am eu cefnogaeth dros y flwyddyn...
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda

Bywyd fel Prentis ar War of the Worlds

Roedd 2020 yn flwyddyn heriol i lansio ein cynllun arloesol newydd, a dweud y lleiaf! Er gwaetha’r pandemig, fe lwyddon...
Bywyd fel Prentis ar War of the Worlds

Cyrsiau ScreenSkills Movie Magic Scheduling a Budgeting Ar-lein

Mae’r cyrsiau Movie Magic Scheduling a Budgeting ar-lein, y feddalwedd safon diwydiant i’r diwydiant ffilm, nawr ar agor i geisiadau....
Cyrsiau ScreenSkills Movie Magic Scheduling a Budgeting Ar-lein

Prentisiaethau Cyfryngau Caerdydd