Prif ddarparwr hyfforddiant cyfryngau Cymru.

Mae Sgil Cymru yn cynnig tri math o wahanol brentisiaeth cyfryngau creadigol a digidol yn ogystal â chyrsiau pwrpasol ar gyfer gweithwyr proffesiynol y diwydiant sy’n ceisio gwella eu sgiliau neu gamu i fyny i rôl newydd.

Cwrs Camu Fyny i Cydlynydd Cynhyrchu Ffilm ScreenSkills mewn cysylltiad â Sgil Cymru

Mae cynnwys y cwrs yma – a gefnogir gan gronfa ScreenSkills fel rhan o’r rhaglen BFI Future Film Skills gan ddefnyddio ...
Cwrs Camu Fyny i Cydlynydd Cynhyrchu Ffilm ScreenSkills mewn cysylltiad â Sgil Cymru

Cynllun Prentisiaeth CRIW yng ngogledd Cymru

Eisiau profiad go iawn o weithio tu ôl i’r llenni ar gynyrchiadau teledu a ffilm? Barod i ennill cymhwyster Lefel...
Cynllun Prentisiaeth CRIW yng ngogledd Cymru

Yn cyflwyno: Curig Williams

Curig Williams, 18, o Bontypridd, yw'r diweddaraf i ymuno gyda CRIW Sgil Cymru, fel Prentis CRIW Ôl-gynhyrchu. Bydd Curig yn...
Yn cyflwyno: Curig Williams

Matt Redd – Asesydd y Flwyddyn 2021

Llongyfarchiadau enfawr i Matt Redd am ennill Asesydd y Flwyddyn 2021, Dysgu Seiliedig ar Waith yng Ngwobrau Prentisiaethau Cymru 2021! Cafodd y...
Matt Redd – Asesydd y Flwyddyn 2021

Owain Carbis – Datganiad i’r Wasg

https://www.ntfw.org/wel/owain-carbis/
Owain Carbis – Datganiad i’r Wasg

Llwyddiant Dwbl i Sgil Cymru yn Rhestr Fer Gwobrau Prentisiaethau

Mae Sgil Cymru yn falch o gyhoeddi bod Matt Redd ac Owain Carbis wedi cyrraedd rhestr fer Gwobrau Prentisiaethau Cymru...
Llwyddiant Dwbl i Sgil Cymru yn Rhestr Fer Gwobrau Prentisiaethau

Prentisiaethau Cyfryngau Caerdydd