Prif ddarparwr hyfforddiant cyfryngau Cymru.

Mae Sgil Cymru yn cynnig tri math o wahanol brentisiaeth cyfryngau creadigol a digidol yn ogystal â chyrsiau pwrpasol ar gyfer gweithwyr proffesiynol y diwydiant sy’n ceisio gwella eu sgiliau neu gamu i fyny i rôl newydd.

Gwobr Prentisiaeth i Dan

Rydym yn falch o gyhoeddi bod un o’n cyn brentisiaid gyda Real SFX wedi ennill yng Ngwobrau’r QSA 2020. Enillodd...
Gwobr Prentisiaeth i Dan

Croesawu ein Prentisiaid Ar Y Cyd

Croesawodd Sgil Cymru 4 prentis creadigol newydd mis yma ar ein cynllun Prentisiaethau Ar Y Cyd. Bydd pob prentis yn...
Croesawu ein Prentisiaid Ar Y Cyd

Cyfweld â Phrentis – Eugenia Taylor

Er mwyn dathlu Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau 2020 rydym wedi cyfweld â 5 o'n cyn prentisiaid sydd wedi llwyddo yn eu gyrfaoedd yn...
Cyfweld â Phrentis – Eugenia Taylor

Am gyflogi prentis?

Mae Sgil Cymru yn chwilio am gyflogwyr ar gyfer ei gynllun Lefel 3 Prentisiaethau Ar Y Cyd. Bydd y rhaglen...
Am gyflogi prentis?

Jess yn camu fyny!

Cafodd tîm Sgil Cymru'r cyfle i ymweld ȃ un o cgfranogwyr Camu Fyny; Jess Fothergill.  Dechreuodd Jess ei gyrfa yn...
Jess yn camu fyny!

Prentisiaethau Cyfryngau Caerdydd