CWRS CARLAM Y CYFARWYDDWR CYNORTHWYOL: Y 3YDD

Ymunodd 21 o hyfforddeion gyda ni yn Pinewood Studio Cymru yng Nghaerdydd, am gwrs carlam deuddydd yn cynnwys popeth sydd angen i 3ydd Gyfarwyddwr Cynorthwyol wybod er mwyn gweithio ar set Drama Teledu o Safon Uchel. Gafodd y hyfforddeion siawns i

  • Cwrdd â Chyfarwyddwyr Cynorthwyol a chlywed am eu profiadau
  • Dod i arfer gyda phopeth o sut i weithio ar set i waith papur cynhyrchu
  • Gofyn cwestiynau a rhwydweithio gyda gweithwyr o’r diwydiant
  • Ymarferion ymarferol

Er mwyn dysgu pob elfen o’r swydd, roedd y hyfforddeion yn cael eu hyfforddi gan sawl Cyfarwyddwr Cynorthwyol dros y deuddydd. Roedd y siaradwyr gwadd yn cynnwys

Rhidian Evans
Mae gyrfa Rhidian wedi gweld e’n gweithio fel Cyfarwyddwr Cynorthwyol 1af ar STELLA i Sky 1, ALYS PARCH i S4C a hefyd mae fe wedi gweithio fel Rheolwr Cynhyrchu a Cyfarwyddwr Cynorthwyol 1af ar TORCHWOOD.

Charlie Curran
Mae Charlie wedi dringo ysgol yr Cyfarwyddwr Cynorthwyol mewn gyrfa sydd wedi’i weld e’n gweithio ar ddramau gan gynnwys SHERLOCK, DOCTOR WHO, NEW TRICKS, CASUALTY, OUR ZOO, MERLIN ac ATLANTIS.

Dominuque Wedge
Gyda 15 mlynedd o brofiad mewn Ffilm a Theledu mae Dominique wedi gweithio ar nifer o gynyrchiadau mawreddog yn cynnwys CASUALTYSTARLINGS a WIZARDS AND ALIENS.

Pryd oedd y cwrs?

Roedd y cwrs deuddydd wedi ei gynnal ar Ddydd Gwener 17eg o Chwefror a Dydd Sadwrn y 18fed o Chwefror.

Cyn-hyfforddeion

Adam Hardwicke, Caerdydd
“Yn falch o glywed gan siaradwyr sydd â phrofiad hir go iawn, sydd wedi gweithio yn y gwahanol adrannau.”

Amy Evans, Caerdydd
“Cefais amser gwych, diolch i chi am y cyfle.”

Amy Rooney, Penarth
“Roeddwn i wrth fy modd yn cwestiynu cyfarwyddwyr cynorthwyol go iawn ar unrhyw beth nad oes gennych amser i gael gwybod ar set.”

Ana Garzon, Caerdydd
“Roedd yn well na’r hyn yr oeddwn yn ei ddisgwyl. Gyda dim ond ychydig funudau o ymarfer, rydym wedi dysgu llawer a rhoddodd y siaradwyr awgrymiadau da iawn a ddefnyddiol.”

AnnMarie Lloyd, Port Talbot
“Wir wedi mwynhau i siawns i gyfarwyddo cefndir a’r siawns i ddysgu o gamgymeriadau fy hun ac eraill, a’r her o geisio ail-greu.”

Cat Oswald, Bryste
“Ces i wybodaeth a phrofiad wedi’i basio i lawr gan y rhai gyda’r wybodaeth.”

Ceri Bostock, Caernarfon
“Roedd pob rhan o’r cwrs yn ddefnyddiol.”

Clare Griffiths, Halifax
“Gret i glywed gan siaradwyr profiadol – gwybodaeth werthfawr iawn.”

Colin Murtagh, Bryste
“Roedd yn wych cael siaradwyr gwybodus a oedd mor brofiadol ac yn gallu rhannu eu syniadau, awgrymiadau a llawenydd am yr hyn maent yn ei wneud.”

Damian Edwards, Llundain
“Roedd y gwaith ymarferol yn ddefnyddiol wrth i chi ddysgu drwy wneud.”

Evy Barry, Kent
“Roedd pob rhan o’r cwrs yn ddefnyddiol a bydd yn cael ei gofio yn y dyfodol.”

Gabriela Staniszewska, Bryste
“Roedd yn wych cael cyfle i cyfarwyddo gefndir. Rhoddodd hyn y cyfle i ni datrys problemau ddarpar mewn amgylchedd diogel.”

James Lee, Caerdydd
“Roedd y cwrs yn llawer mwy anffurfiol nag yr oeddwn wedi dychmygu a drodd allan i fod yn ffordd bleserus a hamddenol o ddysgu.”

John Ninnis, Merthyr Tudful
“Roedd y siaradwyr gwadd efo llawer o wybodaeth cynhyrchiol.”

Kieran Hayhow, Bryste
“Cyfle gwych i ofyn cwestiynau ac i glywed beth mae’r cyfarwyddwr cynorthwyol yn hoffi/ddim yn hoffi gan eu tîm.”

Liam Morgan, Caerloyw
“Roedd y pobl yn wych, gyfeillgar iawn ac yn wybodus!”

Lois Griffiths-Balaam, Manceinion
Mae Lois wedi bod yn gweithio fel rhedwr llawr ar nifer o hysbysebion a ffilmiau fer yn y blynyddoedd diwethaf.

Michael Altoft, Llundain
“Deuddydd bleserus iawn ac yn hynod werthfawr.”

Oliver Williams, Llundain
“Roedd y cyfle i siarad am reoli pethau ychwanegol a anodi sgriptiau yn ddefnyddiol iawn. Roedd popeth yn y cwrs yn ddefnyddiol.”

Poppy Jermaine, Bryste
“Wedi cael profiad wych, mae’r cwrs wedi bod yn help mawr i ddangos i mi mai dyma’r cyfeiriad dwi eisiau mynd i mewn.”

William Carlisle, Manceinion
“Roedd y cwrs yn llawn gwybodaeth ddefnyddiol ac yn gwrs craff.”

Cliciwch yma i weld ein cyrsiau hyfforddiant Teledu a Ffilm arall.

Mae’r cwrs yma wedi’i gefnogi gan Ardoll Teledu o Safon Uchel Creative Skillset.

skillset