PWER I’R PRENTIS – Cai Pritchard

Unwaith eto, comisiynodd Sgil Cymru brentisiaid eleni i greu darn gweledol a deniadol yn mynegi eu hargraffiadau o beth yw bod yn brentisiaid cyfryngau.

Maen nhw i gyd wedi gwneud yn anhygoel o dda.

Byddwn yn rhannu’r cyflwyniadau gyda chi dros yr wythnosau nesaf. Dyma fideo Cai yn rhannu 5 o hanfodion i’w gofio i wneud bywyd yn haws ar leoliad!

Mwynhewch!