Hwyl Fawr i ACDM Carfan 2!

Wythnos diwethaf, buon ni’n ffarwelio gyda phrentisiaid ACDM Carfan 2! Mae wedi bod yn bleser llwyr eu gweld yn datblygu ac yn gwneud y fwyaf o bob cyfle.

Dros yr wythnosau nesaf byddwn yn rhannu fideo bob wythnos yn dal lan gyda nifer ohonynt ar ddiwedd eu prentisiaeth i glywed am eu profiadau…ac i weld beth sydd nesaf iddynt!