Ffarwelio gyda phrentisiaid ACDM Lefel 3, Carfan 2 (2022-2023) – Lowri Shepherd

Amser i ffarwelio gyda phrentisiaid ACDM Lefel 3 Carfan 2 2022-2023! Llwyddon ni i ddal lan gyda nifer ohonynt cyn iddyn nhw fynd i weld beth oedd yr uchafbwyntiau a beth sydd nesaf!

Dyma Lowri Shepherd sydd wedi bod yn gweithio gyda BBC Cymru Wales yn yr adran ddrama digidol.