Pod Y Prentis – cyhoeddi ein gwestai nesaf!

Cofiwch fod Pod y Prentis ar gael nawr ar Spotify a YouTube!

Gallwch wrando ar bennodau eraill y gyfres yma.

Mae pennodau Cymraeg o’r podlediad hefyd ar gael gyda is-deitlau Saesneg ar ein sianel YouTube i’r rhai sydd ddim yn siarad Cymraeg ond sy’n awyddus i wrando!

Mae’r bennod nesaf yn Gymraeg ac yn cael ei ryddhau ar yr 6ed o Dachwedd (sef D.Llun cyntaf y mis) a’n gwestai bydd – Gwenno Ellis Owen! Mae Gwenno yn gweithio gyda Boom Cymru fel cydlynydd cynhyrchu ar hyn o bryd ac roedd yn bleser dal lan gyda hi yn y bennod hon.

Cofiwch wrando!