Pleidleisiwch i helpu Elin i ennill prentis y flwyddyn!

Mae Elin Glyn Jones, cyn brentis CRIW yn y gogledd,  wedi cael ei enwebu fel prentis y flwyddyn yn y categori TG a Marchnata Digidol yng Ngwobrau Prentisiaethau Grwp Llandrillo Menai.

A fyddech cystal a phleidleisio i Elin trwy ddefnyddio y linc yma:

https://awards.gllm.ac.uk/cy/2024/it-and-digital

Dyddiad cau ar y 12fed o Ragfyr.

Diolch a da iawn Elin!