CYFLE SWYDD: RHEOLWR PROSIECT (SGILIAU A HYFFORDDIANT) GYDA FFILM CYMRU WALES

Adran: Hyfforddiant a Sgiliau

Swydd: Rheolwr Prosiect, Rhan-Amser 0.6 (3 diwrnod yr wythnos) Cyfnod Penodol tan 31/03/25 (gan ostwng i 1.5 diwrnod yr wythnos o 01/01/25 – 31/03/25) 

Yn adrodd i: Y Prif Weithredwr

Lleoliad: Cymru. Gweithle’r Prosiect: Swyddfa Ffilm Cymru yng Nghaerdydd. Disgwylir cyflawni’r gwaith mewn ffordd gyfunol, o bell ac wyneb yn wyneb.

Cyflog: £40,817.00 y flwyddyn (pro-rata) cyfnod penodol tan 31/03/25, ynghyd â phensiwn a gwyliau pro rata (28 diwrnod o wyliau ynghyd â gwyliau cyhoeddus y flwyddyn pro rata).

Dyddiad cau: Dydd Llun 12 Chwefror 2024, hanner dydd.

Dysgwch fwy a gwnewch eich cais yma.