Cyrsiau Screen Skills (Saesneg) – ‘Arwain timau yn effeithiol yn ol-gynhyrchiad ac yn VFX’

Mae ScreenSkills yn rhedeg cwrs yn rhad ac am ddim ar-lein (yn Saesneg) o dan y teitl ‘Leading Effective teams in post’.

9.30yb- 2.00yp Chwefror 20fed

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ac i ymgeisio:

Leading effective teams in post-production for HETV – Training Course – ScreenSkills

 

Mae ScreenSkill hefyd yn rhedeg cwrs yn rhad ac am ddim ar-lein (yn Saesneg) o dan y teitl ‘Leading Effective Teams in VFX’.

9.30yb – 2.00yp Chwefror 27ain

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ac i ymgeisio:

Leading effective teams in VFX for HETV – Training Course – ScreenSkills

 

MAE SCREENSKILLS YN AWGRYMU I CHI YMGEISIO AM UN CWRS YN UNIG GAN FOD HANFODION Y CYRSIAU YN DEBYG – FELLY YMGEISIWCH AM YR UN SYDD Y MWYAF PERTHNASOL I CHI.