PWER I’R PRENTIS – Fiorella Wyn Roberts (Bonws!)

Rydym yn ffodus iawn bod cwpwl o’n prentisiaid CRIW yn y gogledd wedi creu fideo ‘Pwer i’r Prentis’ ychwanegol i rannu – yn dangos bywyd prentis pan nad ydynt ar leoliad gwaith.

Dyma’r ail fideo gan Fiorella Wyn Roberts.

Mwynhewch!