CRIW 2022-2023

Mae Sgil Cymru yn falch iawn o gyhoeddi’r ymgeiswyr llwyddiannus ar gyfer CRIW 2022-2023.
Mae ein hanes cadarn o ddarganfod a hyfforddi talent newydd trawiadol ar gyfer y diwydiant teledu, ffilm a’r cyfryngau yn parhau unwaith eto gyda’n 5 prentis newydd. Mae Charlie, Dan, Matt, Steve a Tereza i gyd wedi gwneud yn arbennig o dda i ennill lle ar ein CRIW 2022 ac rydym yn edrych ymlaen at weld beth sydd gan y dyfodol iddynt.

Pob hwyl i chi gyd. Ag os ydych chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod a diddordeb o fod yn brentis, cadwch lygad… bydd nifer o gyfleoedd eraill yn y dyfodol.