Dal i fyny gyda Prentisiaid Cyfryngau Creadigol a Digidol Lefel 3 – Guto Williams

Wnaethon ni ddal lan gyda Guto Williams yn ddiweddar – o Brentisiaeth Cyfryngau Creadigol a Digidol Lefel 3 2022-2023 Carfan 2 i ofyn am ei brofiadau. Disgrifiodd e ddiwrnod ym mywyd prentis gyda’r BBC, yn ogystal â siarad am ei uchafbwynt hyd yma a’i gynlluniau am y dyfodol.