Gweithdai Gyrfaoedd mewn Ffilm – Foot in the Door Wales

Wythnos diwethaf – buon ni’n cynnal gweithdai gyda Foot in the Door Wales a Ffilm Cymru Wales yng Nghasnewydd. Pwrpas y gweithdai oedd i hybu gyrfaoedd o fewn y sector ffilm a theledu yn yr ardal. Ymunodd nifer o bobl ifanc gyda ni am y 2 diwrnod.

 

Dyma lluniau o’r digwyddiad…