Prentis Adran Gwallt & Colur

CEISIADAU NAWR AR GAU.

Mae Prentisiaeth Ar Y Cyd yn gyfle ardderchog i bobl ddod i mewn i’r diwydiant, ac i gael blas ar sut mae’r sector wir yn gweithio, gan y bydd y prentis yn symyd o gwmni i gwmni, yn ddibynnol ar hyd y cynhyrchiad.  

Mae prentisiaid blaenorol a chyfredol yn gweithio ar gynyrchiadau fel:

 • Casualty 
 • Doctor Who 
 • Pobol Y Cwm 
 • His Dark Materials 
 • Peaky Blinders
 • Fleabag 

Cyflog

£12,500 PA

Disgrifiad Swydd

Mae’r adran golur a gwallt yn gyfrifol am gynllunio, gosod, cynnal parhad a gofalu am wallt a cholur yn ystod cynhyrchiad y ffilm. Mae’r gwaith yn amrywio o greu edrychiadau cyfoes i greu cynlluniau a steiliau cyfnod neu trawsffurfio wynebau a chyrff actorion gan ddefnyddio prostheteg. Mae effeithiau gwallt a cholur hefyd yn cynnwys gosod blew ar y wyneb, wigiau, tatŵs, paent y corff neu greithiau, clwyfau a gwaed.

Beth mae Prentis Colur a Gwallt yn gwneud?

 • Gosod a chynnal gweithfeydd colur a gwallt 
 • Paratoi er mwyn newid ymddangosiad y perfformwyr
 • Cynorthwyo a chynnal parhad ymddangosiad y perfformwyr
 • Gosod, trwsio a gwisgo blew ar y wyneb, wigiau a gwallt gosod er mwyn newid ymddangosiad y perfformwyr
 • Gweithio gyda chyllidebau bychain
 • Cyfrannu at berthnasoedd gweithio da
 • Sicrhau eich bod yn gweithredu er mwyn lleihau peryglon Iechyd a Diogelwch
 • Rheoli a marchnata eich hun fel un sy’n gweithio ar liwt eich hun
 • Trwydded gyrru glan

Pa fath o berson sydd angen i mi fod?

 • Cyfathrebwr da
 • Dadansoddol
 • Hunan-gychwynwr
 • Penderfynol
 • Trefnus
 • Diplomataidd
 • Un da am gymryd cyfarwyddyd
 • Trwydded gyrru glan
 • Byddai’r gallu i gyfathrebu yn effeithiol yn y Gymraeg o fantais yn y rôl yma.

Sgiliau Anghenrheidiol

Bydd angen i ddarpar Brentisiaid ddangos diddordeb amlwg a dyhead i wneud eu marc yn y diwydiannau creadigol a digidol yng Nghymru. 

Bydd angen iddynt hefyd ddangos agweddgadarnhaolac ymroddgarac awydd cryfi ddysgu gan fod yr oriau’n faith a gall y swydd gynnwys cyfnodau hir o weithio oddi cartref.

Cymwyseddau Cyffredinol

 • Byddai’r gallu i gyfathrebu yn effeithiol yn y Gymraeg o fantais yn y rôl yma.
 • Ymwybyddiaeth o ofynion Iechyd a Diogelwch
 • Sgiliau trin gwallt a cholur
 • Yn gallu gweithio’n annibynnol ac fel rhan o dîm
 • Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu da 
 • Mae’n rhaid bod yn hynod drefnus, yn effeithlon ac â chof da a sylw at fanylder
 • Yn gallu ymdopi’n dda o dan bwysau
 • Yn gallu helpu a derbyn cyfarwyddyd a beirniadaeth adeiladol
 • Sgiliau diplomataidd
 • Sgiliau TG da
 • Yn dringar a sensitif ac â’r gallu i wneud i bobl ymlacio
 • Sgiliau datrys problemau yn ogystal â hyblygrwydd a stamina
 • Sgiliau cyflwyno da
 • Yn gallu gweithio at derfynau amser
 • Sgiliau ymchwil da
 • Yn galluaml-dasgio
 • Byddai bod yn gyfarwydd â cholur cyfnod ac edrychiadau cyfoes yn ddefnyddiol
 • Angerdd am ffilm, colur a gwallt

Fframwaith

Tra’n gweithio fel Prentis Adran Golur byddwch yn cwblhau Prentisiaeth 12 mis Lefel 3 mewn Cyfryngau Creadigol a Digidol.