Prentis Cydlynydd Cynhyrchu – Boom Cymru

Mae’r dyddiad cau ar gyfer y swydd hon wedi heibio.

Cwmni:                       Boom Cymru
Rôl Prentisiaeth:      Prentis Cydlynydd Cynhyrchu
Lleoliad:                     Gloworks, Caerdydd

Am y Sefydliad

Mae Boom Cymru yn un o gwmnïoedd cynhenid mwyaf Cymru. Fe’i sefydlwyd yn 1994, ac mae’r cwmni aml-gyfrwng hwn bellach yn cynhyrchu dros 400 awr o gynnwys yn flynyddol i S4C, BBC Wales a BBC One. Cyflogir tua 220 o staff yng Nghymru, sy’n cynnwys adrannau Boom Cymru a Boom Plant yn ogystal â’r cwmni ôl-gynhyrchu blaenllaw Gorilla, y cwmni animeiddio rhyngwladol Cloth Cat, a chwmni Effeithiau Arbennig / Rhyngweithio Bait Studio.

Mae Boom yn rhan o ITV Studios sydd â hanes llwyddiannus mewn cynhyrchu rhaglenni ffeithiol, adloniant ffeithiol, adloniant, drama a rhaglenni plant. Nodweddir cynyrchiadau’r cwmni gan eu hymrwymiad i adrodd straeon cryf gyda’r safonau cynhyrchu o’r radd flaenaf.

Disgrifiad Swydd

Bydd y Prentis Cydlynydd Cynhyrchu yn gweithio gyda’r Pennaeth Cynhyrchu i reoli prosiectau teledu o’r cyfnod cyn-gynhyrchu hyd at ffilmio, ôl-gynhyrchu a chyflwyno’r cynnwys terfynol i’r darlledwr.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn trefnu a darparu adnoddau ar gyfer  cynyrchiadau yn ôl y galw.

Llinellau Cyfrifoldeb

Yn adrodd i’r Pennaeth Cynhyrchu

Prif ddyletswyddau:

 • Cynorthwyo’r timau cynhyrchu gyda threfniadau a gweinyddiaeth cynyrchiadau;
 • Cofnodi’n gywir y costau sy’n gysylltiedig â phrosiectau ac adrodd hyn i’r Pennaeth Cynhyrchu a’r Adran Gyllid;
 • Bydd dyletswyddau eraill yn cynnwys (ond heb eu cyfyngu i): creu amserlenni, rheoli archif a chliriadau hawlfraint;
 • Sicrhau bod holl ofynion cyflenwi yn cael eu bodloni ar gyfer y darlledwr priodol;
 • Logio deunydd, cynnwys crai acoOffer;
 • Cyfrifoldeb dros drefniadau teithio a dros nos;
 • Gwaith papur ôl-gynhyrchu;
 • Gwaith achlysurol fel rhedwr ar leoliad.

Sgiliau Hanfodol:

 • Mae’r gallu i siarad ac ysgrifennu yn Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.
 • Sgiliau cyfathrebu da;
 • Sgiliau gweinyddu a threfnu;
 • Medru gweithio’n effeithiol fel aelod o dîm;
 • Agwedd bositif

Sgiliau Dymunol:

 • Byddai trwydded yrru yn fantais i’r swydd hon.

Fframwaith

Tran gweithio i Boom Cymru byddwch yn cwblhau Prentisiaeth Lefel 3 mewn Cyfryngau Creadigol a Digidol trwy Sgil Cymru, darparwr hyfforddiant yng Nghaerdydd.