Prentis Cynorthwy-ydd Prosiect – Sgil Cymru

Cwmni:                        Sgil Cymru
Rôl Prentisiaeth:      Prentis Cynorthwy-ydd Prosiect
Lleoliad:                      Caerdydd

Am y Sefydliad

SgilCymruLogoWithBoxY darparwr hyfforddiant newydd i’r Prentisiaeth mewn Cyfryngau Digidol a Chreadigol yng Nhgymru yw Sgil Cymru. Wedi ei leoli yn Pinewood Studio Cymru yng Nghaerdydd, mae gan y tîm bron i 75 mlynedd o brofiad cyfunol yn y cyfryngau a hyfforddiant. Mae gan Sgil Cymru 20 prentis ar hyn o bryd yn gweithio mewn cwmniau sy’n cynnwys BBC Cymru Wales, Cardiff Theatrical Services, Fiction Factory, ITV Cymru Wales, Orchard Entertainment, Real SFX a Sports Media Services.

Disgrifiad Swydd

Bydd gwaith ein Prentis Cynorthwy-ydd Prosiect yn amrywiol iawn, a bydd y rôl yma yn rhoi siawns i’r person cywir weld trawsdoriad o’r diwydiannau creadigol.

Dyletswyddau nodweddiadol byddwch yn ymgymryd â:

 • Ateb ffônau
 • Gwaith papur cyffredinol
 • Cofnodi data
 • Llungopïo
 • Gweinyddu swyddfa cyffredinol
 • Mynychu digwyddiadau
 • Cynorthwyo rheoli Cyfryngau Cymdeithasol a rheoli gwefan

Sgiliau Hanfodol:

 • Sgiliau cyfathrebu yn y Gymraeg a Saesneg
 • Sgiliau gweinyddol a threfniadol
 • Y gallu i weithio mewn tîm bach clos
 • Agwedd gall-wneud

Sgiliau ddymunol ond nid yn hanfodol:

 • Byddai trwydded yrru yn fanteisiol yn y rôl hon

Fframwaith

Tra’n gweithio i Sgil Cymru byddwch yn cwblhau Prentisiaeth 15 mis Lefel Uwch (4) mewn Hysbysebu a Cyfathrebu Marchnata.