Prentis Ymchwilydd

CEISIADAU WEDI CAU

Cwmni: Boom Cymru

Rôl Prentisiaeth: : Prentis Ymchwilydd 

Lleoliad: Caerdydd

Am y Sefydliad

Mae Grŵp Boom yn un o gwmnïau cynhyrchu mwyaf Cymru. Sefydlwyd ni yn 1994, ac mae’r cwmni bellach yn cynhyrchu dros 400 awr o gynnwys aml-genre yn flynyddol i S4C, BBC, ITV, C4, C5 a UKTV/Dave. Drwy ein hadrannau teledu a digidol, Boom Cymru, Boom, Boom Social a Boom Plant, mae gan y grŵp brofiad helaeth o gynhyrchu cynnwys ffeithiol, adloniant ffeithiol, adloniant, drama a phlant. Un o brif nodweddion ein cynyrchiadau yw’r cyfuniad o stori gref a gwerthoedd cynhyrchu uchel.

Mae grŵp Boom yn cyflogi tua 200 aelod o staff yng Nghymru, ac yn ychwanegol i adrannau Boom, Boom Cymru, Boom Social a Boom Plant, mae’r grŵp hefyd yn cynnwys cwmni adnoddau ac ôl-gynhyrchu blaenllaw, Gorilla, a chwmni effeithiau arbennig a graffeg – Bait.

Disgrifiad Swydd

Mae Boom Cymru yn chwilio am ymchwilydd i ymuno a’r tîm sy’n cynhyrchu rhaglenni “ffordd o fyw” (lifestyle) ar gyfer S4C. Os oes gyda chi ddiddordeb mewn cyfresi tai a chynllunio mewnol ,coginio, ffasiwn a theithio ac yn awyddus i weithio i gwmni teledu yna ewch amdani! 

DYLETSWYDDAU

  • Gallu gweithio yn annibynnol ac yn rhan o dîm
  • Yn berson creadigol llawn syniadau
  • Diddordeb mewn rhaglenni ffordd o fyw (lifestyle)
  • Person brwydfrydig, gweithgar a chyfeillgar.
  • Y gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg (dim angen bod yn rhugl) 
  • Mi fydd trwydded yrru (neu gyfwerth) llawn yn ddelfrydol

Fframwaith

Tra’n gweithio i Boom Cymru byddwch yn cwblhau Prentisiaeth Lefel 3 mewn Cyfryngau Creadigol a Digidol.

Cyflog

Y cyflog ar gyfer y rôl hon yw £19,305 y flwyddyn. 

Sut i Ymgeisio

Cliciwch yma i gwblhau y ffurflen gais.

Os oes ganddoch unrhyw gwestiynau am y prentisiaethau, edrychwch ar ein Cwestiynau Cyffredin.

Dyddiad Cau

Canol dydd, Dydd Llun, 29ain o Dachwedd 2021.

Dyddiad Dechrau

Dydd Llun, 24ain o Ionawr 2022.