Swyddi Sgil Cymru

February 24, 2020 admin 0

Am weithio i Sgil Cymru fel Gweinyddydd gwych? Am weithio i Sgil Cymru fel Cydlynydd Cyfryngau Cymdeithasol? Cliciwch ar y lincs isod am fwy o […]

Am weithio i Sgil Cymru?

December 16, 2019 admin 0

Swydd Ddisgrifiad  Teitl Swydd: Cynorthwy-ydd Prosiectau Lleoliad: Sgil Cymru, Caerdydd Prif dyletswyddau a Cyfrifoldebau: Y gallu i darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg yn hanfodol ar […]

Swyddi Prentis Newydd Wedi Eu Cyhoeddi

June 11, 2018 admin 0

Mae ceisiadau bellach ar agor am y swyddi canlynol: Prentis Cydlynydd Cynhyrchu– Boom Cymru Prentis Swyddog Cefnogi Tîm – Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru 2 x Prentis Cyfryngau Creadigol a […]