PWER I’R PRENTIS – Cynan Roberts

Unwaith eto, comisiynodd Sgil Cymru brentisiaid eleni i greu darn gweledol a deniadol yn mynegi eu hargraffiadau o beth yw bod yn brentisiaid cyfryngau.

Maen nhw i gyd wedi gwneud yn anhygoel o dda.

Dyma’r cyflwyniad olaf am y tro – fideo Cynan yn esbonio ei daith at brentisiaeth CRIW.

Mwynhewch!