Ffarwelio gyda phrentisiaid ACDM Lefel 3, Carfan 2 (2022-2023) – Analese Thomas-Strachan

Amser i ffarwelio gyda phrentisiaid ACDM Lefel 3 Carfan 2 2022-2023! Llwyddon ni i ddal lan gyda nifer ohonynt cyn iddyn nhw fynd i weld beth oedd yr uchafbwyntiau a beth sydd nesaf!

Dyma Analese Thomas-Strachan oedd yn gweithio gyda Cherddorfa Cenedlaethol Cymru y BBC.