Ceisiadau ar gyfer Prentisiaethau 2024 y BBC ar agor!

Mae’r ceisiadau nawr ar agor ar gyfer prentisiaethau cynhyrchu ‘fast track’ 2024 y BBC ar draws Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Mae’r rhestr lawn o swyddi yma.

Mae yna 4 cyfle ar gael yng Nghymru:

Bydd mwy o wybodaeth ar gael ar wefan BBC CAREERS am y prentisiaethau a’r cyfleoedd sydd ar gael yn yr wythnosau nesaf.

Bydd gwybodaeth hefyd ar gael ar ei gyfrif Instagram: @BBCGetIn