Dal i fyny gyda phrentisiaid CRIW

Cawsom y cyfle yn ddiweddar i ddal i fyny gyda rhai o’n prentisiaid CRIW i glywed am eu profiadau o weithio mewn gwahanol adrannau ar brosiectau teledu a ffilm yn saethu yng Nghymru.

Dyma Ella, Jason a Helena!