Dal i fyny gyda phrentisiad ACDM: Dayna Strongman

Yn ddiweddar, daeth prentisiaid ACDM 2023-2024 mewn i’r swyddfa a chawsom ni’r cyfle i ddal lan gyda nhw i gyd ac i siarad am eu profiadau hyd yma. Dyma Dayna Strongman yn sôn am ei phrofiadau gyda BBC Sport Wales.