Pod Y Prentis – cyhoeddi ein gwestai nesaf!

Cofiwch fod Pod y Prentis ar gael nawr ar Spotify a YouTube!

Gallwch wrando ar bennodau eraill y gyfres yma.

Mae pennodau Cymraeg o’r podlediad hefyd ar gael gyda is-deitlau Saesneg ar ein sianel YouTube i’r rhai sydd ddim yn siarad Cymraeg ond sy’n awyddus i wrando!

Mae’r bennod nesaf yn Saesneg ac yn cael ei ryddhau ar yr 1af o Ionawr i ddod a ni mewn i’r flwyddyn newydd, a’n gwestai bydd – Scott Lea! Mae Scott nawr yn byw yn Denmarc ac mae ei daith o Sgil Cymru, i hyfforddi fel actor yn ystod y pandemig, i symud i wlad arall yn ddiddorol dros ben!

Cofiwch wrando!