Gwobrau Prentisiaeth Coleg Caerdydd a’r Fro 2024

Cawsom ni noson lwyddiannus dros ben neithiwr yng Ngwobrau Prentisiaeth Coleg Caerdydd a’r Fro 2024!

Enillodd cyn-brentisiaid Sgil Cymru a hefyd un o’n hyfforddwyr yn y categorïau canlynol:

Nadine Roberts
Pennaeth Hyfforddiant
Gwobr Ymarferydd Dysgu Seiliedig ar Waith y flwyddyn

Morgan Parry 
Cyn-Brentis CRIW Sgil Cymru 2021-22 
Gwobr Cymraeg

Will Hougham
Cyn-Brentis Sgil Cymru 2019-20
Gwobr Diwydiannau Creadigol & Gwobr Brentis Nodedig y Flwyddyn

Llongyfarchiadau mawr i’r 3 ohonynt a diolch i’r Coleg am noson arbennig!