BLE MAEN NHW NAWR? – Gwenno Ellis Owen

Edrychiad nôl ar ein prentisiaid o’r gorffennol a chyfle i weld beth maent yn gwneud erbyn hyn!

Mae Gwenno yn Gydlynydd Cynhyrchu i Boom Cymru.

 

Diwrnod mewn bywyd Gwenno Ellis Owen

Dwi’n gydlynydd cynhyrchu i Boom Cymru, a dwi ar hyn o bryd yn gweithio ar ddrama newydd ‘Y Goleudy’!

Dwi’n cyrraedd y swyddfa bob bore am 9yb a’r peth cyntaf dwin neud ydi checio ebyst a gweld os oes rhywun wedi gyrru ebost. Dwi yna yn hoffi sgwennu ‘to-do’ list ar gyfer y diwrnod – does dim byd mwy ‘satisfying’ na ticio rhain off!

Ar hyn o bryd dwi’n gweithio ar ddrama, felly mae lot o fy ngwaith yn cynnws paratoadau ar gyfer y diwrnod saethu nesaf. Felly, pob dydd bydd angen i mi rhoi y ‘sides’ at ei gilydd, eu printio ar gyfer y cast ac yna paratoi ebost yn cynnwys call sheet, sgript ‘sides’ a chyfarwyddiadau i’r set.

Mae fy nhyfrifoldebau hefyd yn cynnwys sortio unrhyw treuliadau gan cast a chriw a chlirio hawlfraint ar unrhyw ddeunydd bydd yn cael ei weld ar sgrin gan gynnwys cerddoriaeth. Dwi hefyd yn gweithio tuag at ein tystysgrif Albert, sef tystysgrif sydd yn dangos ein bod ni yn gwneud ymdrech i leihau ein ol-troed carbon yn ystod y cynhyrchiad. Os oes unrhyw actorion ifanc ar set, rydw i’n ei trwyddedu gyda’r cyngor. Byddai hefyd yn archebu gwesty i’r criw a’r cast os ydym yn saethu rhywle sydd tu fas i Gaerdydd.

‘Da ni wrthi’n dod i derfyn y cyfnod ffilmio felly fy mhrif gyfrifoldeb ar hyn o bryd ydi sortio’r parti WRAP!

Gan ein bod yn dilyn amserlen tynn, gall broblem godi unrhyw bryd! Un diweddar oedd teiar flat ar y fan camera, felly roedd angen sortio hwn cyn gynted a phosib. Problem fach arall sydd wastad yn digwydd yw bod y printer yn stopio gweithio! Dwi angen printio tua 20 copi o ‘sides’ bob dydd felly mae hwn yn gallu bod yn niwsans!

Rydym yn cael cinio tua 1 bob dydd, rydym yn cael cwmni arlwyo i ddod ar set i fwydo cast a chriw. Gan mod i wedi fy leoli yn y swyddfa mae un ohonom ni yn mynd i set i gasglu bwyd i’r gweddill. Neu, mae rhedwr yn dod a’r prydau yn nol i ni.

Byddai yna yn gweithio trwy’r prynhawn tan WRAP, mae amser WRAP yn newid bob dydd yn dibynnu ar yr amserlen. Ac yna, ar ol WRAP dwi’n cael pwyso ‘send’ ar yr ebost i’r holl gast a chriw gyda manylion y diwrnod nesaf!