BLE MAEN NHW NAWR? – Zahra Errami

Edrychiad nôl ar ein prentisiaid o’r gorffennol a chyfle i weld beth maent yn gwneud erbyn hyn!

Mae Zahra ar hyn o bryd yn gweithio fel Cynhyrchydd Fidio Digidol a Chyflwynydd gyda ITV News sydd wedi ei leoli yn ITN yn Llundain.

 

Ble oedd eich lleoliad cyntaf gyda Sgil Cymru?

 Roedd fy lleoliad cyntaf gydag ITV Cymru ym Mae Caerdydd.

 

Pa bryd y dechreuodd pethau ddisgyn i’w lle? Eich bod chi’n gwybod eich bod chi yn y lle iawn?

 Cefais groeso ar unwaith yn ITV Cymru, a dwi’n credu i fi feddwl ar y cychwyn fod pawb yn llawer rhy brysur a phwysig i roi amser a chyngor i’r prentis – ond roedd hynny’n gwbl anghywir, roedd pawb yn hynod o gyffrous i’n cael ni yno ac yn fwy na pharod i wrando ar bersbectif a syniadau newydd.

Cefais gyfle i dreulio amser ar y ddesg ddigidol, ac roeddwn i’n teimlo bod fy syniadau’n cael eu gwerthfawrogi a chefais lawer o gyfrifoldeb yn gynnar – dyna pryd roeddwn i’n teimlo fy mod wedi dod o hyd i’m lle.

 

Beth yw’r rhwystr mwyaf rydych chi’n meddwl eich bod chi wedi’i oresgyn naill ai yn ystod eich prentisiaeth neu yn dilyn ymlaen ohoni?

 Fy rhwystr mwyaf yn bendant oedd rhywbeth roeddwn i wedi sylweddoli ar ôl y brentisiaeth, y gall y diwydiant fod yn gystadleuol – am bob cyfle mae 20 o bobl eraill hefyd eisiau’r un un. Ond dwi’n meddwl os ydych chi’n aros yn ddilys, os oes gennych chi syniadau da ac ymroddiad i’r gwaith – nid yw cystadleuaeth yn broblem!

 

Beth yw’r cyngor gorau a gawsoch fel prentis?

 Dywedodd Sue Jeffries wrthyf unwaith am ‘beidio â bod yn gyfforddus’ lle’r ydych chi, a chyn gynted ag y byddwch yn teimlo nad ydych yn symud ymlaen neu ddim yn dysgu – mae’n bryd symud ymlaen. Rydw i wedi glynu wrth hynny, ac mae dilyniant yn rhywbeth rydw i wedi’i gyflawni flwyddyn ar ôl blwyddyn ers clywed hynny. Mae’n hawdd mynd yn sownd mewn un lle a diolch am y cyfle, ond mewn diwydiant lle mae pethau’n newid ac yn datblygu drwy’r amser, rhaid i chi gofio eich bod chi angen neud yr un peth.

 

Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i rywun sy’n dechrau fel prentis?

 Gorau po fwyaf o sgiliau! Cymerwch bopeth a ddysgwch yn Sgil Cymru ac ar leoliad, rhowch gynnig ar bopeth y gallwch ei wneud, yn y pen draw mae gwybod ychydig o bopeth yn fantais. Hefyd, arhoswch yn driw i chi’ch hun, yr hyn sy’n eich gwneud chi’n wahanol i ymgeiswyr eraill mewn swyddi yn y dyfodol yw eich dilysrwydd a’ch gwerthoedd – felly peidiwch â dioddef gan glitz a hudoliaeth y diwydiant!