Cyrsiau Hyfforddi Movie Magic yn cael eu gohirio

Mae cyrsiau Amserlennu & Chyllidebu Movie Magic ar gyfer HETV ym mis Gorffennaf wedi cael eu gohirio tan yr Hydref. Fe fydd dyddiadau ar gyfer y cyrsiau newydd yn cael ei gyhoeddi yn fuan.

Am fwy o wybodaeth ynglyn a’r cyrsiau ac i archebu lle, cliciwch yma.