Dal i fyny efo ein prentisiaid Lefel 3 mewn Cyfryngau Creadigol a Digidol (2022/2023) Cohort 2

Mae cwrs Prentisiaeth Lefel 3 mewn Cyfryngau Creadigol a Digidol (2022/2023) Cohort 2 yn parhau ac ar ol dal i fyny gyda Cohort 1 wythnos diwethaf, roedd yn amser i ni weld sut mae pethau’n mynd i brentisiaid Cohort 2. Dyma oedd ganddynt i ddweud…