Dal i fyny efo ein prentisiaid Lefel 3 mewn Cyfryngau Creadigol a Digidol (2022/2023)

Manteisiwyd ar y cyfle yr wythnos diwethaf i ddal i fyny â’n prentisiaid presennol a gofyn iddynt y tro hyn am eu profiadau ar y prentisiaeth hyd yma ac am eu uchafbwyntiau. Dyma oedd ganddynt i ddweud…