Dal i fyny gyda Prentisiaid Cyfryngau Creadigol a Digidol Lefel 3 – Ffion Llewellyn

Wnaethon ni ddal lan gyda Ffion Llewellyn yn ddiweddar – o Brentisiaeth Cyfryngau Creadigol a Digidol Lefel 3 2022-2023 Carfan 2 i ofyn am ei phrofiadau. Disgrifiodd hi ddiwrnod ym mywyd prentis gyda’r BBC, yn ogystal â siarad am ei huchafbwynt hyd yma a’i chynlluniau am y dyfodol.