Ffarwel i CRIW Carfan 2 2022-2023

Wythnos diwethaf, buon ni’n ffarwelio gyda Kaitlin Brock, Jasper Ronconi-Woollard, Tim Griffiths a Neve Clissold – prentisiaid CRIW Carfan 2 2022-2023. Dyma fideo bach i ddal lan gyda nhw cyn mynd. Dymunwn pob llwyddiant iddynt yn eu gyrfaoedd!