Mairéad Harris

Enw:                                        Mairéad Harris
Oedran:                                   22
O:                                              Powys
Cyflogwr Prentis:                  BBC Cymru Wales
Swydd Teitl Prentis:             Prentis Gwisgoedd

 

Beth oeddech chi’n ei wneud cyn y brentisiaeth?
Cyn dechrau ar y brentisiaeth roeddwn i’n astudio am fy Lefel A.

 

Pam oeddech chi moen wneud prentisiaeth?
Roeddwn i am wneud y brentisiaeth oherwydd roedd gen i ddiddordeb mewn popeth sy’n ymwneud a gwisgoedd a ffabrig. Roeddwn i’n awyddus i ymchwilio mewn i wisgoedd yn y byd teledu a ffilm felly roedd y brentisiaeth yn gyfle perffaith i mi fedri camu mewn i’r diwydiant.

 

Roedd y ffaith nad oeddwn i angen fynd i’r brifysgol er mwyn gwneud y brentisiaeth yn ffactor mawr i mi, oherwydd mae gwell gen i neidio mewn a dysgu wrth fynd ymlaen.

 

Beth oedd eich swydd brentis yn ei olygu?
Gweithiais ar yr ochr paratoi  a saethu cynyrchiadau. Ar yr ochr paratoi roeddwn i’n cynnal a chadw’r dillad, yr ystafell storio (sydd fel un llwybr anferth mewn cwpwrdd dillad), ac ystafell y Prif Artistiaid (sef lle mae’r holl wisgoedd cast yn cael eu cadw). Sicrheais hefyd fod y tîmau saethu a’r paratoi yn gweithio mewn amgylchedd trefnus ac ymarferol, sy’n gwneud eu swyddi mor hawdd â phosib. Ar yr ochr saethu, reoddwn yn cynorhwyo gyda’r cydlynnu gwisgoedd y brif gast a hefyd yr artistiaid cefndir. Roeddwn i hefyd yn helpu paratoi’r gwisgoedd ar gyfer y diwrnodau saethu sy’n golygu tynnu allan y gwisgoedd cywir ar gyfer yr holl  olygfeydd sydd i’w saethu mewn diwrnod a sicrhau eu bod nhw i gyd yn edrych yn daclus, gyda’r ategolion cywir.

 

Ar ba raglenni / prosiectau wnaethoch chi weithio?
Gweithiais ar Casualty a Pobol y Cwm pan yn cwblhau fy mhrentisiaeth.

 

Beth ddigwyddodd pan wnaethoch chi gwblhau eich prentisiaeth?
Ar ôl cwblhau fy mhrentisiaeth fe gadwodd Casualty fi ymlaen fel Rhedwr Gwisgoedd am flwyddyn, ac wedyn es i’n llawrydd. Ers hynny rydw i wedi gweithio ar lawer o gynhyrchiadau yn cynnwys yr ail gyfres o Keeping Faith/Un Bore Mercher i’r BBC a S4C a Sex Education i Netflix.

 

Ydych chi wedi tyfu o ganlyniad i’r brentisiaeth?
Rydw i’n teimlo fel fy mod i wedi aeddfedu ers gwneud y brentisiaeth oherwydd roeddwn i’n gweithio gyda phobl oedd yn hun yna fi. Mae’r diwydiant yn un hwyl i weithio ynddo,ond mae’n holl bwysig i gofio ac i gadw at y moesau arferol i’r diwydiant ar, ac oddi wrth, y set.

 

Beth yw’r cam nesaf yn eich gyrfa?
Rydw i’n gobeithio camu fyny i weithio fel person gwisgoedd wrth-law y flwyddyn yma, sy’n gam mawr ond rydw i’n teimlo fel fy mod i’n barod ar ôl cael fy hyfforddi gan dîmau ardderchog.