Trydanwyr

Recriwtiodd Sgil Cymru 4 trydanwr ar ei gynllun Camu Fyny 2017.

Yn dilyn yr angen a arweinir gan y diwydiant a amlygwyd gan Sgrin Cymru/ Llywodraeth Cymru, recriwtiodd Sgil Cymru 4 o drydanwyr domestig a masnachol profiadol i gamu ymlaen yn eu gyrfa trwy ennill profiad fel Trydanwr yn y diwydiant teledu.

Fel rhan o’u rhaglen Camu Fyny roedd yr hyfforddeion yn gweithio ar gynyrchiadau drama BBC Cymru Wales a Stiwdio Blaidd Cymru. Yn ogystal â hyn roedd yr hyfforddeion yn mynychu amryw o weithdai er mwyn paratoi am fywyd ar set. Roedd y gweithdai yma yn cynnwys ymwybyddiaeth cit y diwydiant ac iechyd a diogelwch ar set. Hefyd mynychodd yr hyfforddeion gweithdy undydd lle wnaethon nhw greu CV i’r  diwydiant cyfryngau.

Dyma’r hyfforddeion:

Craig Parker – Gwynedd
Mae gan Craig dros 20 mlynedd o brofiad yn y sector peirianneg a gosod trydanol. Mae ei brofiad yn cynnwys gweithio mewn amgylcheddau diwydiannol masnachol ar raddfa fawr. Ers 2015 mae Craig wedi bod yn hunangyflogedig, gan weithio gyda gwahanol gontractwyr ar nifer o ddatblygiadau ledled y DU.

 

John Jones – Abertawe
Mae John wedi bod yn gweithio fel trydanydd domestig, masnachol a diwydiannol am nifer o flynyddoedd. Mae ei waith yn cynnwys gosod systemau goleuadau argyfwng, ffitiadau a chyflwyniadau siop, yn ogystal ag arolygu a phrofi gwahanol systemau trydanol.

 

Richard Baldwin – Pontyclun
Mae gan Richard dros 10 mlynedd o brofiad yn y diwydiant trydanol. Ar ôl cwblhau prentisiaeth gydag AG Leers, fe ddringodd i fyny’r ysgol i swyddi uwch ac yn ddiweddar mae Richard wedi gorffen gweithio fel Goruchwyliwr Trydanol gyda Solex Electrical. Bellach mae’n rhedeg ei gwmni ei hun sy’n arbenigo mewn gwaith domestig a masnachol yn ogystal â gosod CCTV a larymau diogelwch.

 

Simon Jeffreys – Abertawe
Mae Simon yn drydanwr cymwys gyda thros 10 mlynedd o brofiad yn y diwydiant. Yn ystod ei amser fel Trydanwr mae Simon wedi perchen ei fusnes trydanol ei hun yn ogystal â bod yn bartner ar y cyd mewn cwmni gosod Solar PV. Ynghyd â’i fusnes ei hun, mae’n gweithio fel Is-gontractwr Trydanol ar gyfer MIC Ltd.