Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda

Hoffai tîm Sgil Cymru cymryd y cyfle hwn i ddweud diolch enfawr i’n prentisiaid, hyfforddeion, cyflogwyr, ffrindiau a’n cydweithwyr am gefnogi ni dros y flwyddyn ddiwethaf. Dymunwn Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd.

Bydd swyddfeydd Sgil Cymru ar gau o ddydd Mawrth yr 18fed o Ragfyr hyd at ddydd Iau y 3ydd o Ionawr 2019.