Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda

Hoffai tîm Sgil Cymru ddweud diolch enfawr i’n prentisiaid, hyfforddeion, cyflogwyr, ffrindiau a’n cydweithwyr am eu cefnogaeth dros y flwyddyn diwethaf. Dymunwn Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd.

Bydd swyddfeydd Sgil Cymru ar gau o ddydd Iau y 19eg o Ragfyr 2019 hyd at ddydd Llun y 6ed o Ionawr 2020.